Relacionats amb l'associació

30 març 2012

Estatuts de Caldes Solidària

En aquest document es recullen els Estatuts vigents de l’associació Caldes Solidària aprovats a l’Assemblea Extraordinària del dia 21 d’abril de 2012

3 Elements trobats